Zatrudnianie

  • czy można zatrudnić nauczyciela bez
    czy można zatrudnić nauczyciela bez
    Dodany: 2020-06-15 | Kategoria: Zatrudnianie | Komentarze: 0

    czy można zatrudnić nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego w dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację.


Top