Zatrudnianie cudzoziemców

  • Legalna pobyt cudzoziemca bez obowiązku składania wniosku
    Legalna pobyt cudzoziemca bez obowiązku składania wniosku
    Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Zatrudnianie cudzoziemców | Komentarze: 1

    Legalna pobyt cudzoziemca bez obowiązku składania wniosku - ustawa tarcza antywirusowa? wprowadzane uregulowania ustawowe wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do zarówno do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy.


Top