Umowy o pracę

 • i jej opisane w oświadczeniu o rozwiązaniu
  i jej opisane w oświadczeniu o rozwiązaniu
  Dodany: 2020-06-23 | Kategoria: Umowy o pracę | Komentarze: 0

  i jej opisane w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę (najczęściej popełniane błędy, rozbiór orzecznictwa sądowego) artykuł o kadrach umożliwia zdobycie praktycznej znajomości na temat zasad zgodnego z prawem ograniczenia zatrudnienia w firmie. Przedstawia normy rozwiązywania umów o pracę, także w obszarze indywidualnych stosunków pracy jak i stosunków.


 • W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy
  W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy
  Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Umowy o pracę | Komentarze: 0

  W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli wyważony zostanie pokaźny bastion.


Top