umowa na czas określony

img

Sprawdź, w jaki sposób rachować wynagrodzenie zasadnicze, za godziny nadliczbowe, za dyżur czy za wczasy wypoczynkowy. Przekonaj się, oznacza to właściwie rozliczasz świadczenia pracownicze z ZUS i z urzędem skarbowym. Miej pewność, że poradzisz sobie z najtrudniejszymi przypadkami liczenia odpraw, ekwiwalentów czyli potrąceniami z wynagrodzeń. Dnia stycznia wchodzą w życie ważne przemiany w liczeniu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmienia się również rozliczanie umów zlecenia. W tej publikacji znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zmian, kilkadziesiąt przykładów liczbowych, zestawienia i tabele przydatne w codziennym liczeniu płac. Z artykułu dowiesz się, jakim sposobem zmiana płacy minimalnej w roku wpływa na składki ZUS, świadczenia, pracownicze i inne należności, które składniki pensji wliczamy w roku do kwoty minimalnego wynagrodzenia, jakim sposobem w roku przeliczać podstawę urlopową i ekwiwalentową, w który sposób rozliczać wynagrodzenia wypłacane na przełomie roku, jakże w roku wygląda oskładkowanie umów zlecenia. Rozdział. Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń od stycznia Wzrost płacy minimalnej = podwyższenie innych świadczeń Minimalna zarobek zwiększy podobnie stawkę godzinową Przestępstwa skarbowe Rozdział. Korygowanie regulaminu wynagradzania Wynagrodzenie minimalne od stycznia r Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania Najczęstsze błędy w regulaminach wynagradzania Rozdział. Wynagrodzenie zasadnicze Obliczanie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w sytuacjach nietypowych Pytania i odpowiedzi Pomniejszanie miesięcznej pensji za chorobę przypadającą na wszystkie dni robocze w miesiącu Wpływ na stałą pensję choroby trwającej nieco dni, z których tylko jeden jest roboczy Rozdział. Wynagrodzenie za pracę ponadnormatywną Sposoby rekompensowania uzyskiwania obowiązków służbowych w dniu wolnym od pracy Wyliczanie normalnego wynagrodzenia również dodatków należnych za pracę w godzinach nadliczbowych Płaca określona stawką godzinową Płaca określona w stałej miesięcznej wysokości Płaca zmienna bez wyodrębnionej stawki miesięcznej i godzinowej (np. prowizyjne albo akordowe) Pytania i odpowiedzi Sposób liczenia wynagrodzenia w miesiącu odbioru całego dnia wolnego za przepracowanie kilku godzin w wolną sobotę Rekompensowanie pracy w wolną sobotę świadczonej dłużej niż godz Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe przy dwóch przeróżnych stawkach należnej pensji Zaległa podwyżka a przeliczenie zapłaty za nadgodziny Wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym z racji święta przypadającego w sobotę Rozdział. Wynagrodzenie za służba Dyżurów nie rozlicza się ryczałtowo Rozdział. Premie i nagrody Nagroda Premia regulaminowa Premia uznaniowa Różnice pomiędzy premią a nagrodą Najważniejsze różnice wśród premią a nagrodą Szczególne typy nagród regulaminowych PIT i ZUS Pytania i odpowiedzi Rozliczenie podatkowo-składowe premii nagrody wypłacanej byłemu pracownikowi Rozliczenie premii przysługującej dodatkowo za okresy pobierania świadczeń chorobowych Rozdział. Wynagrodzenie za urlop Etapy wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy Stawka przechodzi na następny miesiąc Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe Pytania i odpowiedzi Wpływ przemiany systemu wynagradzania na płacę za wakacje wypoczynkowy Wprowadzenie stałej stawki miesięcznej lub godzinowej Zmiana na system prowizyjny czyli akordowy Wyliczanie wynagrodzenia za wakacje po długotrwałej chorobie Kalkulowanie wynagrodzenia za urlop po zakończeniu urlopu macierzyńskiego Rozdział. Ekwiwalenty pieniężne wypłacane pracownikom Ogólna charakterystyka ekwiwalentów Obliczanie ekwiwalentu urlopowego PIT i ZUS Pytania i odpowiedzi Współczynnik ekwiwalentowy przy zaległym urlopie Rozdział. Ryczałty wypłacane pracownikom Ryczałt za nadgodziny Ryczałt za godziny nocne Pomniejszanie w razie absencji ryczałtu za pracę w nadgodzinach i w nocy Sposoby pomniejszania ryczałtu za nadgodziny i pracę nocną za okres nieobecności w pracy Ryczałt za używanie prywatnego auta do celów służbowych Zasady kalkulowania ryczałtu, jego maksymalne limity i kwoty PIT i ZUS Rozdział. Odprawy i odszkodowania Odszkodowanie za wierność zakazu konkurencji Różnice między odszkodowaniami PIT i ZUS Oskładkowaniu podlegają za to świadczenia wypłacane pracownikom na podstawie umowy o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia Wyliczanie procentowego podatku od odszkodowań i odpraw Pytania odpowiedzi Wpływ niewypłacenia należnej premii na podstawę odprawy Z którego dnia załatwiać stan zatrudnienia w kontekście stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych Rozdział. Świadczenia chorobowe Najniższa podstawa Choroba w pierwszym czasie zatrudnienia (na przykładach) Pytania i odpowiedzi Uzupełnianie wynagrodzenia, gdy pracownik chorował i przebywał na urlopie w jednym miesiącu Uwzględnianie w podstawie zasiłków wynagrodzenia za umowy zlecenia zawarte z własnym pracodawcą Liczenie świadczenia należnego za niezdolność chorobową na podstawie zarobków osób zatrudnionych na takim samym albo podobnym stanowisku pracy Uzupełnianie wynagrodzenia z zastosowaniem średniego wskaźnika potrąconych składek Wpływ na podstawę chorobową przemiany wymiaru czasu pracy Jaki postąpić, jak na ustalony okres nakładają się zwolnienia lekarskie jedno wystawione z choroby pracownika, a drugie w związku ze sprawowaniem opieki powyżej dzieckiem Rozliczanie zasiłku zleceniobiorcy Wsteczna podwyżka i jej oddziaływanie na chorobowe Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z części urlopu rodzicielskiego Rozdział. Świadczenia socjalne PIT i ZUS Pytania i odpowiedzi Wycieczka opłacona z ZFŚS nie jest przychodem Czy można utworzyć dobrowolnie ZFŚS w końcówce roku Rozdział. Samochód służbowy Częściowa odpłatność zmniejsza korzyść Ryczałt a koszty paliwa Telefon służbowy Rozdział. Podróże służbowe Pomniejszanie diet z tytułu posiłków Podróże kierowców PIT i ZUS Posiłek na pokładzie samolotu a redukcja diety Kilometrówka na rzecz zleceniobiorcy należna za jazdy lokalne i zamiejscowe a taksa Rozdział. Świadczenia medyczne Rozdział. Umowy cywilnoprawne Minimalna stawka godzinowa Oskładkowanie zleceń Praca na etacie i zleceniu u jednego pracodawcy Umowa zlecenia wykonywana na rzecz pracodawcy natomiast zawarta z innym podmiotem Ustalanie podstawy składek przy zmianie tytułu ubezpieczenia Pytania i odpowiedzi Uznanie umowy o dzieło sztuki za umowę zlecenia Zlecenie zawarte z uczniem studentem w czasie wakacji Czy o stycznia można zawierać umowy zlecenia przewidujące miesięczne kwoty wynagrodzenia Rozdział. Potrącenia z wynagrodzeń Wyliczenia kwot wolnych od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego w roku Kwota wolna przy niepełnym etacie Wysokość kwot wolnych od potrąceń w (w zł) proporcjonalna do wymiaru etatu Kwota wolna na przełomie roku Kwota wolna od zajęć przy zmianie wymiaru etatu w trakcie miesiąca Zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracęRóżne świadczenia i jedna suma wolna od potrąceń

  • Pracownik w koronawirus jakie są mechanizmy Pracownik w koronawirus jakie są mechanizmy
  • Prawo restrukturyzacyjne  który jest Prawo restrukturyzacyjne który jest
  • Tarcza antykryzysowa 40 przesunięcie Tarcza antykryzysowa 40 przesunięcie
  • Książka dla każdego księgowego jednostki Książka dla każdego księgowego jednostki
  • Umowa zlecenia w pandemii czy umowa zlecenie Umowa zlecenia w pandemii czy umowa zlecenie
Top