Transport publiczny

  • o publicznym transporcie drogowym gminy
    o publicznym transporcie drogowym gminy
    Dodany: 2020-05-03 | Kategoria: Transport publiczny | Komentarze: 0

    o publicznym transporcie drogowym gminy i związki międzygminne będą zobowiązane do opracowania planu transportowego dotyczącego komunikacji miejskiej, jeżeli podejmą decyzję o jej organizacji. Plany transportowe w zakresie gminnych, powiatowych, powiatowo-gminnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich staną się zaś obowiązkami marszałków województw. Proces prawny związany z pierwotną wersją u.p.t.z. toczył się przez większość 2010 r. Celem jej wprowadzenia miało być szczególnie.


Top