sporządzanie listy płac

img

Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a również sporządzenie listy płac wielokrotnie sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Wynagrodzenie pracownika może zawierać z wielu elementów i może być wypłacane na podstawie systemu czasowego, akordowego względnie prowizyjnego w zależności od tego, jaki system został przyjęty w firmie. W artykułowi internetowym wnikliwie objaśniono kwestie spojone z obliczaniem wynagrodzenia za okresy nieobecności, takie jakże urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe itp. Omówione zostały zasady stosowania potrąceń z wynagrodzenia za pracę lub z umów cywilnoprawnych. Wyjaśniono też, jak sporządzać listy płac nie tylko w przypadku pracowników, lecz podobnie zleceniobiorców, jakże dodatkowo listy na wypłatę składników dodatkowych to znaczy z zfśs. Ponadto Artykuł internetowy obejmuje przykładowe wzory list płac również dla pracownika, jak i zleceniobiorcy, a podobnie wykaz dokumentów niezbędnych do sporządzenia listy płac, tj. prawidłowego ustalenia schematu podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń) także wyliczenia zaliczki na taksa dochodowy.

  • Akta osobowe kwestionariusz osobowy Akta osobowe kwestionariusz osobowy
  • Rozliczanie świadczeń pracowniczych w 2019 roku Rozliczanie świadczeń pracowniczych w 2019 roku
  • wieloletnia prognoza finansowa Oszustwa księgowe w praktyce wieloletnia prognoza finansowa Oszustwa księgowe w praktyce
  • Legalna pobyt cudzoziemca o automatyczne przedłużenie zezwolenia Legalna pobyt cudzoziemca o automatyczne przedłużenie zezwolenia
  • Ewidencja świadczenia urlopowego Ewidencja świadczenia urlopowego
Top