Sektor publiczny

  • Ewidencja dofinansowania do wczasów Specyfika
    Ewidencja dofinansowania do wczasów Specyfika
    Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny | Komentarze: 3

    Ewidencja dofinansowania do wczasów. Specyfika rachunkowości budżetowej (a więc zarówno rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), jaka – w ograniczonym zakresie – jest zarówno obowiązującą jednostki pomocy społecznej Jednocześnie odpowiadać.


Top