Rodo w podatkach

  • zastosowanie RODO do monitoringu wizyjnego
    zastosowanie RODO do monitoringu wizyjnego
    Dodany: 2020-03-03 | Kategoria: Rodo w podatkach | Komentarze: 2

    zastosowanie RODO do monitoringu wizyjnego konsekwencje wyroku TS UE w spr C 212/13 to pierwszy akt prawny, który w sposób niewyniosły wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia stosowania kodeksów RODO postawił przed podmiotami korzystającymi z monitoringu wizyjnego nowe,.


Top