Rachunkowość finansowa zdobycie umiejętności niezbędnych

Rachunkowość finansowa  zdobycie umiejętności niezbędnych

Rachunkowość finansowa rachunkowość finansowa zorientowana jest głównie na - zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku asystenta ds księgowości od asystenta do biegłego rewidenta! - takie leksem jest myślą przewodnią art pomocnik ds. księgowości. To pierwszy, jednak niezwykle poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, na rzecz osób które w ostatnim czasie pracują w działach rachunkowości lub chcą dopiero taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy działalności gospodarczej, podstawy podatków oraz podstawy prawa pracy. Mogą także zdobyć umiejętności fakturzystki/ty, ponieważ w trakcie art omawiane są zagadnienia powiązane z fakturami i podatkiem Vat oraz pracą w systemie Symfonia Handel. Dużo firm poszukuje pracowników na stanowisko asystenta do spraw księgowości, oferuje stabilne miejsce pracy i możliwości rozwoju zawodowego, zachęcając przykładowo do dalszego kształcenia na kursie samodzielnego księgowego. Ten lekcje jest adresowany zarówno do właścicieli i osób zarządzających firmami prowadzącymi pełną rachunkowość, jacy nie znają jej podstaw. Jego ukończenie gwarantuje sprawną komunikację z działem księgowości innymi słowy biurem rachunkowym również niweluje wiele niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy księgowym a kierownikiem jednostki. Rachunkowość małych i mikro jednostek i ich specyfika staje się jasna i zrozumiała. Gwarantujemy minimum teorii i maksimum praktyki! Celem artykułu na blogu jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu księgowego (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy także zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, zapoznają się z ogólnymi zasadami opodatkowania i prowadzenia ewidencji podatkowych, uczą się księgowania typowych operacji gospodarczych a zarówno sporządzania sprawozdania finansowego małych co to jest rachunkowość finansowa i mikro jednostek. W jego trakcie przekazywane są także rachunkowość finansowa co to jest umiejętności niezbędne na samodzielnym stanowisku fakturzystki/ty. Kurs może być pomocny dodatkowo na rzecz kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To pierwszy krok zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytuły samodzielnego księgowego, głównego księgowego dodatkowo dyplomowanego księgowego. Biegli rewidenci podobnie pewnego dnia uczyli się podstaw zawodu, toteż przyświeca mu nasze hasło – Od asystenta do biegłego rewidenta!

Top