Rachunkowość i Sprawozdawczość

  • sprawozdawczość finansowa jednostki budżetowej i przekazanie
    sprawozdawczość finansowa jednostki budżetowej i przekazanie
    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość | Komentarze: 1

    sprawozdawczość finansowa jednostki budżetowej i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian wiążących od 2019 r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego.


Top