Upadłość i jakie składniki majątkowe

Upadłość i jakie składniki majątkowe

Upadłość i jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu artykułów z tej dziedziny prawa kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej likwidacji także przedstawienie konkretnych jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania pre-packów propozycji rozwiązań problemów. Udział w szkoleniu pozwoli zarówno na pogłębienie informacji dotyczącej przygotowanej likwidacji pre-pack i umożliwi pełniejsze wykorzystanie jej zalet także zminimalizowanie zagrożeń połączonych z niewłaściwym zrozumieniem tego procesu.

Top