Prawo restrukturyzacyjne który jest

Prawo restrukturyzacyjne  który jest

Prawo restrukturyzacyjne - który jest zwyczaj ustalania planu spłaty wierzycieli i jaką rolę w ustalaniu planu spłaty odgrywają wierzyciele? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości? restrukturyzacyjnym dodatkowo związki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która rzecz jasna zmienia regulacje Prawa upadłościowego również Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie informacji odnośnie do znowelizowanych przepisów, a także wypracowanie w ramach dyskusji i rozwiązywania kazusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według oryginalnych zasad postępowaniu upadłościowym, szczególnie postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej, jaka nie prowadzi aktywności gospodarczej, także postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia także mecenas posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego dodatkowo zarządcy. Taka formuła szkolenia pozwoli jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu? na dokonanie analizy omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu przez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Top