Prawo

 • Upadłość i jakie składniki majątkowe
  Upadłość i jakie składniki majątkowe
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i jakie składniki majątkowe mogą obyć objęte pre-packiem umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. także nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi.


 • Nowe prawo budowlane uchylenie instytucji
  Nowe prawo budowlane uchylenie instytucji
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - uchylenie instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań" przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i skrupulatny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne dodatkowo.


 • W który sposób pertraktować z najemcą zmniejszenie
  W który sposób pertraktować z najemcą zmniejszenie
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  W który sposób pertraktować z najemcą zmniejszenie innymi słowy zawieszenie czynszu – studium przypadku skierowane jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli.


 • Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych beck ustawa przewiduje
  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych beck ustawa przewiduje
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych beck ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają także grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy, jeżeli dopuszczą do wydania przez spółkę od wejścia w życie kodeksów dokumentów na akcje, warranty.


 • Prawo restrukturyzacyjne który jest
  Prawo restrukturyzacyjne który jest
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - który jest zwyczaj ustalania planu spłaty wierzycieli i jaką rolę w ustalaniu planu spłaty odgrywają wierzyciele? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo związki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka).


 • Elektronizacja zamówień publicznych wymiana informacji z
  Elektronizacja zamówień publicznych wymiana informacji z
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Elektronizacja zamówień publicznych wymiana informacji z wykonawcami na etapie przed składaniem oferty i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów oraz trybów. 14 października 2019 r. Prezydent.


 • Prawo rodzinne nowelizacja i pokrewieństwo i powinowactwo
  Prawo rodzinne nowelizacja i pokrewieństwo i powinowactwo
  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo rodzinne nowelizacja i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy między rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO również połączonych z nimi regulacji KPC to całkowity sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi niezwykle specyficzny dział prawa.


 • art 27 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia
  art 27 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 2

  art 27 ust 1 ustawy o ochronie osób i mienia i Proces karny sądowe orzeczenia. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny parcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim zakresu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych. Obszernie i dokładnie omówiono tzw. względne przyczyny.


 • Gospodarka odpadami BDO 2020 Rejestracja
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Rejestracja
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 3

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Rejestracja gminnych PSZOKów w BDO Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko indeks odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, mimo to też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie składane w bazie BDO. Rewolucja.


 • Gmina i uchwała rady miasta warszawy z 30 sierpnia
  Gmina i uchwała rady miasta warszawy z 30 sierpnia
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 3

  Gmina i uchwała rady miasta warszawy z 30 sierpnia 2018 znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta powiatu) prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym.


Top