Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy kodeks pracy. Jest niemal pewne, że sprawa nowego kodeksu pracy – a o ile nawet nie formalnie całego kodeksu, to innowacyjnych standardowych ustaw – wróci do Sejmu z niemal 100-procentową pewnością wejścia w życie od 1 stycznia 2020 r. wróci zaraz po wyborach. Zmiany w kodeksie pracy przewidują miedzy innymi ujednolicenie czasu urlopu. Po zmianach pracownikom ma przysługiwać 26 dni wolnych od pracy. Takie przemiany jednakże będą miały swoją konsekwencję. Według oryginalnych kodeksów w kodeksie pracy, po zmianach będzie przedawnienie urlopu. Według nowego kodeksu pracy, o ile pracownik nie wykorzysta urlopu za wiadomy rok, w tym samym roku, ma okres na odrobienie zaległości indywidualne prawo pracy definicja w odpoczywaniu tylko do samego końca I kwartału roku następnego. Gdy tego nie zrobi, wakacje przepadnie. Duże zmiany zostaną wprowadzone podobnie w obszarze prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie ze zmienionym art. 94 ust. 9a) k.p. pracodawca będzie mógł prowadzić i zapisywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy dodatkowo akta personalne pracowników w postaci papierowej albo elektronicznej. Kolejne zmiany wprowadzane w kodeksie pracy powodują, że coraz częściej możliwe są przypadki, gdy za dnia roboczego przypadają zarówno okresy pracy, jakim sposobem i różne nieobecności rozliczane godzinowo. Powstaje wówczas pytanie, jakim sposobem rozliczyć dodatkową pracę przypadającą w takich dobach. Bywa też, że po dłuższych urlopach kierownicy czasem wzywają pracownika do pracy wcześniej niż o godzinie zaplanowanej w rozkładzie. To podobnie powoduje problem z rozliczaniem takiej pracy. Pojawiają się też wątpliwości przy rozstrzyganiu, lub dana nadgodzina będzie dobowa, czy średniotygodniowa.

Top