podróż służbowa krajowa Pracownicy migrujący: Delegowanie

Informacje

Dodany: 2020-06-15
Kategoria: Podróże słuzbowe

podróż służbowa krajowa Pracownicy migrujący: Delegowanie

podróż służbowa krajowa. Pracownicy migrujący: Delegowanie, skierowanie, wysłanie za granicę. Duża zakres : W 2016 i 2017 r. z Polski delegowanych zostało ok 430 tys. osób - czyli 22,3 proc. wszystkich w UE. Najwięcej pracowników z Polski pracuje w sektorze budowlanym - 46,7 proc., przemyśle – 16,6 proc., edukacji, ochronie zdrowia i zajęciach socjalnych 13,9 proc. Usługa świadczona w zakresie transgranicznego świadczenia usług z założenia jednorazowa, musi być ograniczona pod względem zakresu rzeczowego i czasu. Swoboda świadczenia usług opiera się na tymczasowości. Oznacza to, że czy czas podróży służbowej powinien być wliczany do czasu pracy usługodawca świadczy usługę w innym kraju UE przez osobliwy czas, teraz działalność ta nie ma charakteru ciągłego, ani stałego. Usługodawca posiadający przedsiębiorstwo założone w jednym państwie członkowskim, może tymczasowo zaświadczać usługę w innym kraju UE. USTAWA z 12 lutego 2018. Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie 3 lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów również rok w przypadku pracowników odbywających staż. Pracodawca zza sfery budżetowej może wypłacać świadczenia z tytułu podróży służbowej wyższe od wskazanych w rozporządzeniu delegacyjnym. Jednak od nadwyżki musi wówczas naliczyć taksa i składki. Sprawdź jak poprawnie rozliczyć podróż służbową pracownika i zleceniobiorcy, jakże rozliczyć czas pracy przedstawiciela handlowego innymi słowy kierowcy w podróży służbowej, jakie są obowiązki pracodawcy w razie wypadku w trakcie podróży służbowej pracownika. Ponadto dołączone przykłady rzeczywistych problemów, propozycje rozwiązań, interpretacje organów podatkowych także orzecznictwo stanowią cenną pomoc na rzecz pracodawców oraz pracowników działów finansowo-kadrowych.

Top