kadry i place

img

Artykył zawiera wnikliwe omówienie kodeksów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a również problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania opłaty wypłacanych z funduszu. W artykule opisano zasady tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środków ZFŚS, w tym m.in. zagadnienia dotyczące: obowiązku prowadzenia działalności socjalnej i wyjątki od niego, ustalania i treści regulaminu ZFŚS, relacji pośród pojęciem działalności socjalnej pracodawcy a definicją kryterium socjalnego, sposobów wykazywania kryteriów socjalnych, środków ochrony prawnej, powstania i zakończenia aktywności funduszu. Rozważania przedstawione w artykule poparte pozostały bogatym orzecznictwem sądowym, w tym Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, także literaturą przedmiotu. Ponadto dla lepszego zrozumienia omawianych kwestii zaprezentowano liczne przykłady i pożyteczne rozwiązania dotyczące zasad gospodarowania środkami funduszu. Lektura dla pracodawców i pracowników działów personalnych, którym ułatwi prowadzenie aktywności socjalnej. Pogłębiona rozkład artykułów prawa dodatkowo bogate orzecznictwo sądowe sprawia, że opracowanie zainteresuje tak jak praktyków prawa pracy, w tym sędziów, radców prawnych, adwokatów. Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca WZÓR. Pozostałe normy w obszarze zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. praktyczny sposób wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający posądzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, zasady zatrudnienia cudzoziemca przez agencję zatrudnienia i jego przekazanie do pracodawcy użytkownika.. reguły dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i wyrażenie omowne wybranych przepisów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie obszaru prowadzenia przez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i dokumentacja wymagana w czasie zatrudnienia akta osobowe pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy także wypłaty wynagrodzenia WZORCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJCudzoziemcy przenoszeni do Polski w ramach przedsiębiorstwa ujęcie biznesowe

  • wieloletnia prognoza finansowa Oszustwa księgowe w praktyce wieloletnia prognoza finansowa Oszustwa księgowe w praktyce
  • czy można zatrudnić nauczyciela bez czy można zatrudnić nauczyciela bez
  • Upewnij się w jakim czasie zwrot podatku  wpis Upewnij się w jakim czasie zwrot podatku wpis
  • wspólnota mieszkaniowa faktura czy paragon i Współpraca kierownika wspólnota mieszkaniowa faktura czy paragon i Współpraca kierownika
  • Tworzenie Funduszu świadczeń socjalnych Zaliczanie Tworzenie Funduszu świadczeń socjalnych Zaliczanie
Top