rozporządzenie ministra finansów wieloletnia

Informacje

Dodany: 2020-06-17
Kategoria: Inne

rozporządzenie ministra finansów wieloletnia

rozporządzenie ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa to Ekonomiczna wartość dodana ćwiczenia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia nauka samodzielnej księgowości procesu budżetowania, w taki sposób by sprowadzić jego wady i wydobyć z niego jak najwięcej zalet. Niezależnie od przekazywanej informacji teoretycznej, trwale akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań. Szczególny parcie zostanie umiejscowiony na przygotowanie uczestników artykułu inyernetowego do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na przeróżnych poziomach zarządzania), jakim sposobem dodatkowo na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one jakim sposobem największe korzyści dla firmy. Uczestnicy artykułu będą mieli opcja sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach. Wprowadzenie przedstawienie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem. Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, które można wdrożyć tuż przy budżetowania: prognozowanie kroczące (definicja, przedsięwzięcie narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Zbilansowana Karta Wyników Balanced Scorecard (definicja, myśl narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie), benchmarking zewnętrzny również wewnętrzny (definicja, przedsięwzięcie narzędzia, sposoby praktycznego wdrożenia, rzeczowe przykłady, ćwiczenie), ekonomiczna wartość dodana Economic Value Added (definicja, projekt narzędzia, metody praktycznego wdrożenia, użyteczne przykłady, ćwiczenie). Sposoby na integrację: prognozowania kroczącego z budżetowaniem, Zbilansowanej Karty Wyników z budżetowaniem, benchmarkingu z budżetowaniem, ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem. Praktyczne sposoby radzenia sobie z najistotniejszymi problemami związanymi z budżetowaniem. Przykład nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników opartego na budżetowaniu oraz powyższych narzędziach. Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem zgłoszonych poprzez uczestników artykułu internetowego. Najważniejszych wnioski z artykułu internetowego.

Top