Inne

 • Umowa umowa deweloperska kiedy płatności
  Umowa umowa deweloperska kiedy płatności
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - umowa deweloperska kiedy płatności do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, przecież też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do zwiększenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby.


 • Nowe prawo podmioty zobowiązane
  Nowe prawo podmioty zobowiązane
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji również przedmiot informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne przemiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób ustrzec się rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło sztuki oznacza to usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna.


 • zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej
  zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  zasady zmiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie) jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa.


 • Pracownik w koronawirus jakie są mechanizmy
  Pracownik w koronawirus jakie są mechanizmy
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus jakie są mechanizmy popierania pracodawców oferowane przez tzw. tarcze antykryzysowe? Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa również w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był bieżący w marcu, w czerwcu jest uprzednio ongi zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, aliści także potrzeby.


 • wieloletnia prognoza finansowa Oszustwa księgowe w praktyce
  wieloletnia prognoza finansowa Oszustwa księgowe w praktyce
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www obejmuje Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na.


 • Ewidencja odpisu ZFŚS w jednostce
  Ewidencja odpisu ZFŚS w jednostce
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Ewidencja odpisu ZFŚS w jednostce budżetowej. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt uprawnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne zasady ewidencji, specyficzne dla jednostek zaliczanych.


 • Ewidencja świadczenia urlopowego
  Ewidencja świadczenia urlopowego
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Ewidencja świadczenia urlopowego nauczycieli. Podstawą prawną uznawana jest norma prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upoważnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco.


 • rozporządzenie ministra finansów wieloletnia
  rozporządzenie ministra finansów wieloletnia
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  rozporządzenie ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa to Ekonomiczna wartość dodana ćwiczenia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w taki sposób by sprowadzić jego wady i.


 • Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus jakie
  Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus jakie
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Inne | Komentarze: 1

  Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus jakie dokumenty i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to również składek za.


Top