Dokumentacja pracownicza

 • wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej jest
  wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej jest
  Dodany: 2020-06-23 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 0

  wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej jest reprezentacja od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego.


 • dokumentacja pracownicza w dobie koronawirusa po angielsku
  dokumentacja pracownicza w dobie koronawirusa po angielsku
  Dodany: 2020-05-11 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 0

  dokumentacja pracownicza w dobie koronawirusa po angielsku i sytuacja kryzysowa powoduje wiele przemian i niepewności. W chwili obecnej zapewne borykają się Państwo z mnogimi wyzwaniami, jednakowoż tak jak poszukują Państwo odpowiedzi na wiele pytań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Zapraszamy do skorzystania z wideoszkolenia „Dokumentacja pracownicza w dobie koronawirusa”. Będzie to znakomita okazja, by dowiedzieć się jakim sposobem.


 • W dokumentacja pracownicza związana
  W dokumentacja pracownicza związana
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 0

  W dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia.


 • Zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej
  Zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 1

  Zasady zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji.


 • Sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej
  Sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej
  Dodany: 2019-12-12 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 1

  Sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie.


 • Dokumenty pracownicze tworzone w trakcie zatrudnienia
  Dokumenty pracownicze tworzone w trakcie zatrudnienia
  Dodany: 2019-11-27 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 3

  Dokumenty pracownicze tworzone w trakcie zatrudnienia pracownika. Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców z państw trzecich. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w zakresie swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w toku swobody świadczenia usług. Zatrudnienie.


 • W dokumentacja pracownicza w formie
  W dokumentacja pracownicza w formie
  Dodany: 2019-11-01 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 0

  W dokumentacja pracownicza w formie elektronicznej i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej,.


Top