kadry i płace ile zarabia Pierwszego

kadry i płace ile zarabia Pierwszego

kadry i płace ile zarabia Pierwszego stycznia weszła w życie Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pomimo tego, że o PPK jest w mediach głośno, wciąż pragnienie merytorycznej, szczegółowej znajomości na temat ich wdrażania. Najwięksi pracodawcy będą musieli zmierzyć się z tym wyzwaniem już 1 lipca tego roku, a następni kolejno w sześciomiesięcznych odstępach. Przypominamy, że do grona osób podlegających PPK zaliczają się nie tylko etatowi pracownicy, aliści również osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom środowiska pracodawców, mamy rozkosz zaprosić na punkt o Pracowniczych Planach Kapitałowych Praktyczne aspekty przygotowania przedsiębiorców do PPK. Artykuł o Pracowniczych Planach Kapitałowych pozwoli uzyskać wiedzę na temat wdrażania PPK również tego, co się z przedtem wiąże, przede wszystkim w perspektywie najbliższych miesięcy. Swoją wiedzą podzielą się praktycy – eksperci z obszaru prawa pracy, jak rozliczać równoważny system czasu pracy prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Wydarzenie skierowane jest do: dyrektorów, menedżerów i specjalistów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. W jaki program do rozliczania czasu pracy kierowcy artykułu zostaną omówione następujące tematy: Cel i ramy prawne PPK a rozległy widok działania pracodawców. Kiedy i jakie działania pracodawca powinien podjąć w związku z PPK? Perspektywa najbliższych miesięcy – jakie działania należy podjąć nim odprowadzimy pierwszą składkę (w tym wybór firmy). Schemat operacyjny procesu obsługowego. Obowiązki pracodawcy a obowiązki dostawcy programu PPK. Aspekty praktyczne przetwarzania danych poprzez pracodawców w związku z funkcjonowaniem PPK a RODO. Zobacz kadry i płace uczelnia podyplomowe przez internet

Top