Cudzoziemcy w budownictwie

  • Legalna pobyt cudzoziemca o automatyczne przedłużenie zezwolenia
    Legalna pobyt cudzoziemca o automatyczne przedłużenie zezwolenia
    Dodany: 2020-05-28 | Kategoria: Cudzoziemcy w budownictwie | Komentarze: 0

    Legalna pobyt cudzoziemca o automatyczne przedłużenie zezwolenia na pracę wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do zarówno do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące.


Top