Compliance Management Systems

  • Międzynarodowych trendów compliance
    Międzynarodowych trendów compliance
    Dodany: 2020-05-04 | Kategoria: Compliance Management Systems | Komentarze: 1

    Międzynarodowych trendów compliance & integrity. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce reguły compliance pozwalają na uniknięcie czyli zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jakim sposobem nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a zarówno.


Top