Akta osobowe kwestionariusz osobowy

Akta osobowe kwestionariusz osobowy

Akta osobowe kwestionariusz osobowy pracownika – nowy wzór i Celem wpisu na blogu jest reprezentacja od strony praktycznej zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych także orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie między innymi na pytania czyli można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i jakże długo takie zaświadczenie jest aktualne, czyli umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna również jakim sposobem prawidłowo wyeliminować z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie wpisu na blogu uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Zobacz Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Nowe normy prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych również ich elektronizacją. Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników. Dokumenty dotyczące komu można udostępnić akta osobowe nawiązania stosunku pracy również przebiegu zatrudnienia. Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy. Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Pozostała dokumentacja pracownicza w kwestiach połączonych ze stosunkiem pracy.

Top