Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Komentarz

Książka o dokumentacji pracowniczej zawiera obszerną bazę wzorów pism pracowniczych wynikających z przepisów stosowanych w zatrudnieniu. Szczegółowo omawia reguły zatrudniania udzielania urlopów rozliczania nadgodzin i prowadzenia.

Czytaj więcej

Dokumentacja ZUS z przykładami wypełnienia druków

Publikacja artykułu to praktyczny poradnik skupiający się na przykładowych zapisach dotyczących poszczególnych elementów treści umowy. Najważniejsze atuty publikacji to:Przykładowe umowySzczegółowe peryfraza poszczególnych elementów umowyWarianty zapisów w umowie i omówieniem ich skutkówOmówienie skutków finansowych danych rozwiązańNiniejszy poradnik odnosi się do rozwiązaniu praktycznych problemów na jakie natykają się osoby przygotowujące umowy zlecenia. Publikacja artykułu koncentruje się na omówienie szczegółowych problemów takich jak:Jak układać zobowiązania zleceniobiorcy?Jak konstruować wynagrodzenia?Jak wzmocnić obronność zleceniodawcy w związku z obowiązywaniem stawki minimalnej?Jak skutecznie wypowiadać umowę?Jak wprowadzać kary umowne?Jakich zapisów nie wolno traktować w umowach zlecenia?Jak zapisywać rozwiązania szczegółowe takie jakże – zakaz konkurencji, urlop, przenoszenie narzędzia pracy?W prezentowanej lekturze znajdziesz odpowiedzi na szereg bardzo konkretnych pytań taki jak:Jak traktować przedsiębiorcę, który nie realizuje danej (ocenianej) umowy w toku swojej aktywności gospodarczej?Jak stosować wymogi powiązane z płacą minimalną?Dlaczego warto w umowie regulować warunki przekazania zlecenia osobie trzeciej?Jak wypowiadać zapisy o mieszanym wynagrodzeniu (stałym i prowizyjnym)?Jak regulować termin realizacji usług?Jak wyrażać zapisy dotyczące wynagrodzenia w zależności od czasu trwania zlecenia?Kiedy umowa może uleć natychmiastowemu rozwiązaniu?W umowach zlecenia zleceniodawcy w wielu przypadkach stosują niewłaściwe zapisy, np. takie które są charakterystyczne na rzecz stosunku pracy co może powodować istotne problemy podczas kontroli PIP. Wiele błędów w umowach spojone jest ze zbyt dużą niejasnością poszczególnych rozwiązań, niepełnym doregulowaniem części zobowiązań.Niniejsza Publikacja artykułu wyjaśnia zazwyczaj powtarzające się błędy w umowach, takie jak:Zbyt duża ogólnikowość zapisów dotyczących zobowiązań zleceniobiorcy powodująca zagrożenie sporów pomiędzy stronami, jakim sposobem dodatkowo niekiedy podejrzenia ukrytego stosunku pracy;Nieodnoszenie się do kwestii powiązanych z zapewnieniem sprzętu, narzędzie niezbędnych do wykonania zlecenia;Brak zapisów wymaganych poprzez przepisy o stawce minimalnej, jak zarówno brak dalszych doprecyzowań połączonych z tymi przepisami;Nieprawidłowe wyznaczenie terminu płatności – bez uwzględnienia możliwości płatniczych aliści dodatkowo bez uwzględnienia wymogów z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE lub oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce. Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice. Swobodny transfer pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik. Dyrektywa wdrożeniowa - projekt artykułów wykonawczych do dyrektywy. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami. Obowiązki pracodawców. Delegujących pracowników za granicę. Wykonywanie pracy za granicą przez inne osoby niż pracownicy. Wolny zawód i inna samodzielna działalność. Artyści i sportowcy, studenci

100 pytań o

Artykuł zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące zmian dotyczących m...

100 pytań o

Artykuł zawiera zbiór najtrudniejszych pytań w zakresie urlopów wypoczynko...

100 pytań o

Artykuł zawiera odpowiedzi na wybrane trudne i kontrowersyjne pytania dotycz�...

Czym się zajmujemy

Wiedza dotycząca zasad przyznawania, obliczania także wypłacania świadczeń chorobowych jest ważna nie tylko na rzecz płatników składek uprawnionych do wypłaty tego rodzaju świadczeń, pomimo tego tak jak tych, jacy nie posiadają takiego prawa. Z artykułu dowiesz się, w który sposób usztywnić prawo do świadczeń przysługujących ubezpieczonym w razie choroby i macierzyństwa. Płatnicy wypłacający świadczenia chorobowe muszą stwierdzić, to znaczy danej osobie przysługuje określone świadczenie dodatkowo w jakiej wysokości. Płatnicy nieuprawnieni do wypłaty świadczeń muszą przyjąć od ubezpieczonego dokumenty i przekazać je do ZUS. Artykuł jest zatem dla wszystkich pracodawców i zleceniodawców. Z publikacji dowiesz się, - Na podstawie jakich dokumentów załatwiać prawo do zasiłku chorobowego - Jakie dokumenty są konieczne do ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego - Jakie dokumenty są wymagane przy zasiłku opiekuńczym - W jaki sposób załatwiać okres zasiłkowy, tak aby nie nadpłacić świadczeń - Jak kontrolować tradycyjne zwolnienia lekarskie (ZUS ZLA), w jaki sposób e-zwolnienia - W jakich przypadkach ubezpieczony może strwonić prawo do świadczeń chorobowych - W jakich sytuacjach pracownik długo chorujący jest pozbawiony ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy - Komu można wypłacić zasiłek wyrównawczy i na podstawie jakich dokumentów?

Bądźmy w kontakcie

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.